EMAIL THEO TÊN MIỀN

GÓI A

vnđ49000
vnđ 31,850 Tháng
 • Số lượng tài khoản: 5
 • Dung lượng: 5GB
 • Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
 • Trò chuyện trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần

GÓI A

vnđ99000
vnđ 64,350 Tháng
 • Số lượng tài khoản: 20
 • Dung lượng: 30GB
 • Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
 • Trò chuyện trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần

GÓI A

vnđ149000
vnđ 96,350 Tháng
 • Số lượng tài khoản: 50
 • Dung lượng: 100GB
 • Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
 • Trò chuyện trực tuyến
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần