BẢNG GIÁ HOSTING

GÓI A
49.000 đ/tháng
1 website
SSD Storage: 20GB
Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

GÓI B
119.000 đ/tháng
5 website
SSD Storage: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí

GÓI C
299.000 đ/tháng
Không giới hạn
SSD Storage: Không giới hạn
Băng thông: Không giới hạn

SSL : Miễn phí